VOSMER OTOMOTİV TİC. VE SAN. A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

 

İşbu Aydınlatma Metni ile 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’KVKK’’)  10. maddesi çerçevesinde Vosmer Otomotiv Tic. Ve San. A.Ş. (Şirket) tarafından müşteriler için toplanan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin detaylar ve kişisel verilerin gizliliği, temel hak ve meşru menfaatlerinin korunmasına yönelik güvenlik önlemleri hakkında aydınlatma ve bilgilendirme yapılmaktadır. Böylelikle, kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmesinin engellenmesi, şeffaflığın ve kişisel veri sahibinin aydınlatılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

1- Veri Sorumlusunun Kimliği

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Vosmer Otomotiv Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

2- Kişisel Verileri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Verileriniz Şirketimiz tarafından; verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyetlere bağlı olarak; çağrı merkezi, canlı destek, telefon, e-posta, internet sitemiz ve sosyal medya gibi iletişim kanalları üzerinden otomatik olarak, Vosmer Otomotiv temsilcileri ve benzeri çeşitli kanallar vasıtasıyla anket, form ve ürün veya hizmetin sunulması sırasında kullanılan belge ve formlar üzerinden otomatik olmayan yöntemlerle fiziki ve/veya elektronik ortamlardan toplanabilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen; i) Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, ii) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, iii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, iv) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, v) İlgili kişinin temek hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve bu işleme şartların bulunmaması halinde açık rıza alınması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

Yukarıda toplama yöntemi ve hukuki sebebi belirtilen Müşterilerimizin İşlenen Kişisel Verileri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir;

 

Kişisel Veri Kategorizasyonu Açıklama
Kimlik Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi gibi bilgiler
İletişim Bilgisi Telefon numarası, adres, e-posta adresi, faks numarası, IP adresi gibi bilgiler
Lokasyon Verisi Kişisel veri sahibinin iş birimleri tarafından yürütülen operasyonlar çerçevesinde, ürün ve hizmetlerinin kullanımı sırasında veya çalışanların araçlarını kullanırken bulunduğu yerin konumunu tespit eden bilgiler; GPS lokasyonu, seyahat verileri gibi bilgiler
Hukuki İşlem Bilgisi Şirket’in hukuki süreçleri, alacak ve haklarının tespiti, takibi ve borçlarının ifası ile kanuni yükümlülükleri kapsamında işlenen veriler, adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, gelen giden evraklar, dava dosyaları gibi bilgiler
Müşteri İşlem Bilgisi Şirket’in ticari faaliyetleri ve iş birimlerinin yürüttüğü operasyonlar neticesinde ilgili kişi hakkında elde edilen ve üretilen çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet çek bilgisi, sipariş bilgisi, talep bilgisi, teklif, hizmet numarası gibi bilgiler
Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, güvenlik noktasında alınan kayıtlar
İşlem Güvenliği Bilgisi IP Adres bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri gibi kişisel veriler
Risk Yönetimi Bilgileri Şirket’in Kişisel Veri Sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen veriler
Finansal Bilgi Şirketimizin kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgisi, finansal profil, gelir bilgisi gibi veriler
Pazarlama Bilgisi Şirket’in ticari faaliyetleri ve iş birimlerinin yürüttüğü operasyonlar neticesinde ilgili kişi hakkında elde edilen ve üretilen alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen veriler
Görsel/İşitsel Bilgi Fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç), ses kayıtları ile kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler
Sağlık Bilgileri Şirket’in iş birimleri tarafından yürütülen operasyonlar çerçevesinde; sunduğu ürün ve hizmetlerle ilgili olarak veya Şirket ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin iş süreçlerini yürütmek veya Şirket’in ve Kişisel Veri Sahibi’nin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla elde edilen Kişisel Veri Sahibi’nin ve/veya aile bireylerinin Sağlık Raporu, Engelli vergi muafiyet belgeleri, sigorta belgeleri, askerlik durum belgesi gibi sağlık verileri
Biyometrik Veri Parmak izi bilgileri
Araç Bilgisi Plaka, şasi, ruhsat bilgisi gibi bilgiler

 

3-Kişisel Verileri İşleme Amaçları

Şirketimiz, KVKK’nın 4. maddesine uygun olarak, kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemektedir. Bu doğrultuda kişisel verileriniz;

  • Ürün veya hizmetin sunulması temel olmak üzere Vosmer çatısı altında araç satın alma, satış, servis, hasar departmanlarına bağlı iş süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi,
  • Ürün ve hizmetlerin sunulması ile ilgili bilgilendirme, reklam, kampanya ve promosyonlardan haberdar edilmeniz başta olmak üzere iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Talep ve şikayetlerin takibi,
  • Sunduğumuz hizmetlerin kalitesinin artırılması,
  • Şirketin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve/veya icrası,
  • Şirketin ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan kişi ve kuruluşların ticari, hukuki veya teknik güvenliği ile iş sürekliliğinin temini,
  • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara kanundan kaynaklanan yükümlülüklerin icrası için bilgi verilmesi amaçlarıyla yukarıda belirtilen kişisel veri işleme şartları ve ilkeleri dahilinde işlenebilecektir.

 

Bu kapsamda Kişisel Verileri İşleme Amacı kategorizasyonu aşağıdaki tabloda gösterilmektedir;

 

İşleme Amacı Kategorizasyonu Açıklama
Ürün veya hizmetin sunulması temel olmak üzere Vosmer çatısı altında araç satın alma, satış, servis, hasar departmanlarına bağlı iş süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi Yeni ve ikinci el araç satın alım ve satışı,

Satış sonrası hizmetlerinin ifası,

Yedek parça ve aksesuar satışı,

Mail order ve virman talimatı da dâhil olmak üzere tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

Hasar yönetimi gibi satış sonrası hizmetler yerine getirilebilmesi, hasarların takibi amacı ile değerlendirme yapılması,

Hizmetlerimiz karşılığı fatura tanzimi,

İhtiyaçlarınız doğrultusunda talep ettiğiniz ürün ve hizmetleri sunmak,

Satışa bağlı faturalandırma dâhil her türlü muhasebesel ve finansal işlemlerin yürütülmesi, risk yönetimini gerçekleştirmek,

Garanti, kasko ve sigortalama süreçlerini takip etmek ve bu konularda müşterilerin tüm işlemlerini gerçekleştirmek

Ürün ve hizmetlerin sunulması ile ilgili bilgilendirme, reklam, kampanya ve promosyonlardan haberdar edilmeniz başta olmak üzere iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi Müşterilere; ürün-hizmet tanıtımı, bilgilendirme, kişiye özel reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulması, sadakat programları çerçevesinde ticari elektronik iletilerin gönderilmesi, anket ve tele-satış uygulamaları, istatistikî analizler vasıtasıyla çeşitli avantajlar sağlanması,

Sunulan her türlü ürün, hizmet ve kampanyalardan haberdar etmek,

Müşteri kayıtlarının oluşturulması ve yönetilmesini sağlamak,

Müşteri talep ve şikâyetlerinin değerlendirilmesini sağlamak, geri dönüş sağlayarak memnuniyet telefon, SMS, web, dijital platformlar vb. üzerinden anketi yapmak,

Müşteri ilişkileri yönetimi, pazarlama stratejilerinin belirlenmesi ve gerektiğinde istatistiki çalışmalar yapmak,

Müşteri temelli gelişmeler hakkında bilgi alınarak verim raporlarının oluşturulmasını ve güncellenmesini sağlamak,

Pazar araştırmalarının yapılması, ürün ve hizmetlere bağlılığının sağlanması veya artırılmasına yönelik aktiviteleri planlanmak ve düzenlemek

Talep ve şikâyetlerin takibi Soru ve şikâyetlere cevap verilmesi,
Sunduğumuz hizmetlerin kalitesinin artırılması Hizmet kalitesini geliştirici çalışmalar yapılması ve daha iyi hizmet sunulması,

Veri güvenliği kapsamında gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,

Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi,

Şirketin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve/veya icrası Vosmer Otomotiv A.Ş. finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi

Ürün ve hizmetlerin satış, pazarlaması ve tanıtımı süreçlerini programlanmak ve takip etmek,

Sizlere sunulan ürün ve hizmet satışı, satış sonrası destek, ikame araç temini vb. gerekli işlemlerin icrası ve takibi, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması, risk değerlendirmesi yapılması, her türlü sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, operasyonel süreçlerin planlanması ve icrasını gerçekleştirmek,

Şirketimiz tarafından sunulan hizmetleri iyileştirilmek ve geliştirilmek, ticari ve iş stratejilerini belirlenmek ve uygulanmak

 

Şirketin ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan kişi ve kuruluşların ticari, hukuki veya teknik güvenliği ile iş sürekliliğinin temini Lisansiyer ve bayilik sözleşmelerinin gereklerinin yerine getirilmesi,

Dış kaynaklardan hizmet alımı yapılması,

Kendi uzmanlık alanına girmeyen konularda hizmet alınabilmesi ve teknoloji hizmeti alınması maksadıyla konusunda uzman kuruluşların faydalarının müşterilere sunulması,

İlgili iş ortakları ve sair üçüncü kişilerle sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili finansal mutabakat sağlanması,

Bayi zincirinde Kurum işleyiş ve politikaları ile Bayi işleyiş ve politikalarının uyumlu hale getirilmesi,

Kurum merkez ofisini, şubelerini veya üretim tesislerini ziyaret etmeniz halinde güvenliğinizi sağlamak ve takibini yapmak,

Kurum tarafından sunulan ürün ve hizmetler ile Kurum’un ve Kurum ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temin etmek,

İş ortakları, bayiler veya tedarikçilerle yürütülen işlerin planlamasını ve takibi yapmak,

Ürün ve/veya hizmetlerimiz için anlaşmalı olduğumuz kredi sağlayıcı şirketler tarafından sunulan kredi imkânlarına başvuru olması halinde kredi sağlayıcı şirketlerce yapılacak kredi değerlendirme işlemlerinin bu kuruluşlar nezdinde takibi, planlanması ve yürütülmesini sağlamak,

 

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara kanundan kaynaklanan yükümlülüklerin icrası için bilgi verilmesi Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,

Vosmer Otomotiv A.Ş. hukuk işlerinin icrası/takibi,

Resmi kurumlarla iletişim süreçlerinin takibi ve icrasını yapmak,

 

 

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

 

4- Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılacağı

Kişisel verileriniz Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartları dâhilinde; Şirketimizin ticari, mali ve hukuki yükümlüklerinin yerine getirilmesi ile ticari, mali ve hukuki işlerinin takibi ve ilgili kişi için hizmet sunulması amaçlarıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, iş süreçlerinin bir gereği olarak iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize, idari ve teknik kapsamda hizmet alınan kuruluş ve servislere, ilgili kişinin talebi üzerine sunulacak hizmetler için çözüm ortaklarımız ve ifa yardımcısı konumundaki şirketlere aktarılabilecektir.  

 

Şirketimiz, faaliyetleri kapsamında yetkili bayiliğini üstlendiği Doğuş Otomotiv Servis ve Tic. A.Ş. ve Yüce Auto Motorlu Taşıtlar A.Ş. ve bu şirketlerin grup şirketleri ile ilgili kişinin talebi üzerine sunulacak hizmetler için çözüm ortaklarımız ve ifa yardımcısı konumundaki şirketler (iş ortakları) aracılığıyla ticari faaliyet ve hizmetlerini yürütmektedir. Kişisel verileriniz, belirttiğimiz iş ortaklarımıza, sunduğumuz hizmetlerin takibi/yürütülmesi sırasında kullandığımız program/yazılımlar aracılığıyla paylaşılmaktadır. İşin yürütülebilmesi amacıyla sınırlı olarak bu veriler hem Şirketimiz hem de iş ortaklarımız tarafından işlenebilmektedir.

 

Ayrıca, kurumsal elektronik iletişim kanalları için gerekli altyapı ve hizmetler ile veri güvenliğinin sağlanması amacıyla sadece bu hizmetin kullanılması ile sınırlı olmak üzere bilişim hizmeti sunan firmalar ile günümüzde yaygın olarak kullanılan anlık ileti ya da online iletişim kanalları ile hizmet sunumu amacıyla yurt dışı menşeili platform ve uygulamalar üzerinden bizlere ulaşmanız halinde iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz (kimlik, iletişim ve araç bilgisi) yurt dışına aktarılabilmektedir.

Şirketimiz bünyesindeki kişisel verilerinize, yalnızca yukarıda detaylarına yer verilen amaçlar dâhilinde yetki erişimine sahip çalışanlar tarafından kendi görevlerini yerine getirmek amacıyla gereken ölçüde erişilebilmektedir.

 

Bu kapsamda aktarımda bulunulan yukarıda belirtilen kişilerin kapsamı ve veri aktarım amaçları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir;

 

Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişiler Tanımı Veri Aktarım Amacı
Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirketten bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları Şirketimizin ticari, mali ve hukuki yükümlüklerinin yerine getirilmesi ile ticari, mali ve hukuki işlerinin takibi,

İlgili kişi için hizmet sunulması

Tedarikçiler Şirketin ticari faaliyetlerini yürütürken Şirketin emir ve talimatlarına uygun olarak sözleşme temelli olarak Şirkete hizmet sunan tarafları tanımlamaktadır. İlgili kişi için hizmet sunulması,

İletişim kanalları için gerekli altyapı ve hizmetler ile veri güvenliğinin sağlanması,

İş Ortakları Şirketin ticari faaliyetlerini birlikte yürüttüğü gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri Şirketimizin ticari ve hukuki yükümlüklerinin yerine getirilmesi ile ticari iş ve işlemlerinin yürütülmesi,

İlgili kişinin talebi üzerine sunulacak hizmetler,

İşin Yürütülmesi (ticari faaliyetlerin yürütülmesi)

 

5- Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

KVKK 11. madde uyarınca kişisel veri sahibi olarak Şirket’e başvurarak,

 

1- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2- İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4- Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

6- Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

7- Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

8- İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızı giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

 

Bu kapsamda iletilen talepler şirket tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, KVKK 13. Madde uyarınca, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

 

Yukarıda belirtilen hakların kullanımı ile ilgili taleplerinizi Şirketimizin internet sitesinden ulaşılabilen Başvuru Formu’nu doldurarak formun imzalı bir nüshasını Yunus Emre Mahallesi 7523 Sokak No:2 Bornova/İZMİR adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya e-posta ile kvkk@vosmer.com.tr ve güvenli elektronik imzalı vosmer@hs01.kep.tr (KEP) adresine iletebilirsiniz.

 

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesi konusunda detaylı bilgilere, www.vosmer.com.tr internet sitesinde yer alan Vosmer Otomotiv A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

 

Kamera Aydınlatma Metni

 

Aydınlatma metnini okuduğunuz için teşekkür ederiz.

 

VOSMER OTOMOTİV TİC. VE SAN. A.Ş.

Web: www.vosmer.com.tr

Mersis: 0925041251300013

Adres: Yunus Emre Mahallesi 7523 Sokak No:2 Bornova/İZMİR