Vosmer Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. olarak gelişim ve katılımcılarımız için ortak çözümler üreterek hem çevresel hem ekonomik anlamda fayda sağlamak amacıyla bina yönetim hizmetleri faaliyeti göstermekteyiz. Hizmetimiz kapsamında:

− Daima yasal gerekliliklere uymayı, mevcut başarılı uygulamalar ile Kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını teşvik etmeyi, atık miktarını azaltmayı ve atıkların doğru şekilde yönetilmesini sağlamayı,

− Faaliyetlerimizde çevre yönetim sistemi ve çevre performansını süreklilik arz edecek şekilde verimliliğini arttırmayı, amaç ve hedeflerimize ulaşmak için gerekli bilgi ve kaynağı sağlamayı,

− Çevre Yönetim Sisteminin ulusal ve uluslararası standart şartlarına uygun olarak etkinliklerini ve performanslarını sürekli iyileştirerek gözden geçirmeyi,

− Personelimizi çevre ve atık yönetimi konusunda eğitmeyi, kullanma alışkanlıklarını desteklemeyi,

− Tüm paydaşlarımızla, çevre yönetimi ile ilgili konularda ortak değer ve faydalı sonuçlar yaratmak üzere etkin iletişim kurmayı,

− İş faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda yönetmeyi ve çevresel, ekonomik ve sosyal boyutlarda dengeli bir yaklaşım benimsemeyi,

− Çevresel faktörleri ve yenilikleri takip ederek, geri dönüşümlü sürdürülebilir ürünler ve hizmetler satın alarak, sürdürülebilirliğe katkıda bulunmayı,

− Paydaşlarımızın faaliyetlerinde, çevre politikamız doğrultusunda atıklarla ve çevresel faktörlerle ilgili yapacakları çalışmalarda bilgi desteği sağlamayı ve farkındalığı artırmayı,

VOSMER olarak, ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyarak, sürekli gelişmeyi temel alan bir çevre yönetim sistemi dahilinde ve gerekli kaynakları temin ederek faaliyetlerimizi gerçekleştireceğimizi taahhüt ederiz.

 


VS.YS.POL.03-05.06.2023                                   Rev: 00 Rev Tar:                                    Sayfa 1 / 1