VOSMER

 

 ENERJİ POLİTİKASI

TS EN ISO 50001 ENERJİ

   YÖNETİM SİSTEMİ

Vosmer Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.  olarak gelişimi ve katılımcılarımız için ortak çözümler üreterek hem çevresel hem ekonomik anlamda fayda sağlamak amacıyla bina yönetim hizmetleri faaliyeti göstermekteyiz. Hizmetimiz kapsamında:

 

  • Daima yasal gerekliliklere uymayı, mevcut başarılı uygulamalar ile enerji verimli ve düşük çalışma maliyetli teknolojileri adapte ederek enerji maliyetlerini düşürmeyi, atıkları ortadan kaldırarak enerji kaynaklarını korumayı,

 

  • Faaliyetlerimizde enerji yönetim sistemi ve enerji performansını süreklilik arz edecek şekilde verimliliğini artırmak, amaç ve hedeflerimize ulaşmak için gerekli bilgi ve kaynağı sağlamayı,

 

  • Enerji Yönetim Sisteminin ulusal ve uluslararası standart şartlarına uygun olarak etkinliklerini ve performanslarını sürekli iyileştirerek gözden geçireceğimizi,

 

  • Personelimizi enerji tasarrufu ve verimliliği konusunda eğitmeyi, enerjiyi verimli kullanma alışkanlıklarını desteklemeyi,

 

  • Tüm paydaşlarımızla, Enerji Yönetimi ile ilgili konularda ortak değer ve faydalı sonuçlar yaratmak üzere etkin iletişim kurmayı,

 

  • Teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri takip ederek, enerji verimli ürünler, hizmetler satın alarak, enerjinin ve malzemenin verimli kullanılması ile sürdürülebilir sürdürülebilirliğe katkıda bulunacağımızı,

 

  • Paydaşlarımızın faaliyetlerinde, enerji politikamız doğrultusunda enerjinin verimli kullanılması amacıyla yapacakları çalışmalarda bilgi desteği sağlamayı ve farkındalığı artırmayı,

 

 

Vosmer Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. olarak, ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyarak, sürekli gelişmeyi temel alan bir enerji yönetim sistemi dahilinde ve gerekli kaynakları temin ederek faaliyetlerimizi gerçekleştireceğimizi taahhüt ederiz.

 

 

VS.YS.POL.01-05.06.2023 Rev: 00 Rev Tar: Sayfa 1 / 1